AAA

 

 

ROZPOCZĘCIE KURSU DLA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH


SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ  21 Października 2013r. O GODZINIE 18:00 

W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMII CZĘSTOCHOWSKIEJ

UL. KRAKOWSKA 45a W CZĘSTOCHOWIE

 

 

 

 

 

WOLONTARIAT HOSPICYJNY W CZĘSTOCHOWIE


Przez pierwsze lata działalności, Hospicjum Częstochowskie opierało się tylko na pracy wolontariuszy w większości z zawodem medycznym. Ważną częścią wolontariatu hospicyjnego była Młodzieżowa Grupa Wolontaryjna, której duża aktywność w działaniu spowodowała wymianę wolontariuszy hospicyjnych z wolontariuszami z Padwy. Obecnie mamy również liczną grupę wolontariuszy, którzy aktywizują swoje działania przy okazji dużych akcji charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie. Akcje charytatywne w których uczestniczą wolontariusze to m.in.: imprezy charytatywne i okolicznościowe, zbiórki żywności, rozprowadzanie cegiełek, kwesty uliczne.

 

Kim jest Wolontariusz?


Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

 

Kto może zostać wolontariuszem w Hospicjum?


Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, status społeczny Wolontariusze to osoby, które chcę pomagać w Hospicjum charytatywnie Młodzież szkolna (w przypadku uczniów wymagamy zgody rodziców), studenci, dorośli, osoby różnych zawodów i kwalifikacji Wolontariuszem akcyjnym zostaje każdy chętny, natomiast wolontariuszem medycznym każdy kto przejdzie pomyślnie szkolenie - kurs dla wolontariuszy, który odbywa się raz w roku w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ( Październik)

 

Co może robić wolontariusz


20100616141952.JPG

 

 

Wolontariat medyczny - Wolontariusz medyczny to osoba, która uzupełnia pracę lekarza, psychologa i pielęgniarki. Pracuje bezpośrednio z pacjentem – pomaga mu w pielęgnacji, spożywaniu posiłków, przebywa z nim, czyta mu książki lub gazety, a pacjentów poruszających się na wózkach wywozi na spacer itd. Aby zostać wolontariuszem medycznym, należy być pełnoletnim ( lub mieć ukończone 16 lat za zgodą rodziców) i ukończyć specjalistyczny kurs przygotowawczy. Kurs taki organizujemy raz do roku w październiku i trwa on ok. 3 miesiące. Podczas kursu wolontariusz nabywa umiejętności pomagające mu w opiece nad pacjentem, ale też uczy się rozmawiać z chorym i jego rodziną. Umiejętności te są przydatne zarówno w pracy zawodowej (np. u pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych), jak i w życiu prywatnym (np. przy opiece nad chorymi bliskimi).


 

 

 

 

 

Wolontariat akcyjny - Wolontariusz akcyjny nie pracuje bezpośrednio z pacjentem, wykonuje natomiast prace wspomagające

20100616141937.jpg

 codzienne funkcjonowanie hospicjum. Pomoc takiego wolontariusza jest szczególnie przydatna podczas wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i charytatywnych. Przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i zaproszeń, przygotowywanie i przeprowadzenie akcji, szukanie sponsorów – to tylko przykłady czynności wykonywanych przez wolontariuszy przy okazji takich akcji. Osoby chętne do niesienia pomocy przydatne są także w spokojniejszych okresach funkcjonowania hospicjum czy wspierającego go stowarzyszenia, kiedy to pomocy wymagać może m.in. prowadzenie strony internetowej, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, utrzymywanie kontaktów z rodzinami pacjentów, rozsyłanie podziękowań darczyńcom. Ponadto, wykorzystując swoje specyficzne umiejętności, wolontariusze pomagają hospicjom jako prawnicy, ogrodnicy, tłumacze, kierowcy, malarze itp.  

 

 

Prawa i obowiązki wolontariusza

 

OBOWIĄZKI

 • wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane czynności

 • posiadane kwalifikacji i spełniania wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy,  jeśli prawo tak nakazuje na przykład: kwestowanie nie wymaga dodatkowych kwalifikacji, natomiast zastrzyk wykonać może jedynie osoba z odpowiednimi zaświadczeniami (wykształcenie pielęgniarskie)

 • osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna (ZGODA)

PRAWA

 • obowiązkowe pisemne porozumienie (umowa), gdy świadczenie wolontariusza na rzecz danej instytucji trwa powyżej 30 dni. W przypadku pierwszych 30 dni korzystający jest zobowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia tylko wtedy, gdy wolontariusz zażąda takiego potwierdzenia, ale wystarczy również porozumienie ustne. Porozumienie musi zawierać informacje o zakresie, obowiązkach i czasie wykonywanych świadczeń, a także opis możliwości rozwiązania porozumienia. (wzór umowy)

 • na prośbę wolontariusza korzystający potwierdza treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonywaniu świadczeń

 • korzystający ma obowiązek informowania wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji

 • wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń

 • wolontariusza trzeba poinformować o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Należy także zapewnić mu higieniczne i bezpieczne warunki pracy oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej uzależnione od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem;

 • korzystający ma obowiązek pokrycia kosztów podróży służbowych i diet wolontariusza;

 • jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni należy mu się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ze strony korzystającego. Powyżej 30 dni – na podstawie umowy pisemnej – wolontariusz jest ubezpieczony przez państwo. (więcej w dziale ubezpieczenia).

Korzystający może pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza oraz koszty szkoleń. Jednak nie musi tego robić.

Materiały źródłowe www.wolontariat.org.pl

 

 


Jakie są zadania wolontariusza w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej?


 Zadaniem wolontariusza w Hospicjum może być:

 • towarzyszenie choremu

 • pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych

 • dbanie o teren wokół hospicjum

 • karmienie chorych

 • rozmowa z chorymi

 • wspólne oglądanie telewizji

 • słuchanie radia

 • czytanie książek

 • wspieranie modlitwą

 • prace biurowe

 • pomoc w organizowaniu imprez, świąt, koncertów charytatywnych, zebrań wolontariuszy itp

 • Inne czynności zaproponowane przez wolontariusza i uzgodnione z koordynatorem


Dlaczego warto być wolontariuszem?


Powodów jest wiele, a wolontariat stwarza każdemu szansę na rozwój własnej osobowości. Oto kilka z nich. Wolontariat:

 • uczy wrażliwości na drugiego człowieka

 • jest dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy ,

 • daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia

 • rozwija umiejętności,

 • odkrywa nowe talenty,

 • ułatwia nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,

 • odkrywa poczucia sensu pomagania innym,

 • daje poczucia satysfakcji,

 • przydaje się w późniejszym życiu zawodowym (pojawienie się w cv ważnej pozycji: byłem/am wolontariuszem /ką),

 • umożliwia ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu.

 

Co Hospicjum ofiaruje, zapewnia wolontariuszowi? 

 • możliwość ofiarowania bezinteresownej, potrzebnej drugiemu człowiekowi pomocy

 • poznanie potrzeb człowieka chorego i niepełnosprawnego,

 • refleksję nad sensem życia, chorobą i przemijaniem,

 • udział w życiu codziennym i świątecznym Hospicjum,

 • zapewnienie bezpiecznych warunków spełniania zadań,

 • zapewnienie środków ochrony osobistej,

 • pokrycie kosztów podróży służbowych, jakie wymagają ich powierzone obowiązki,

 • zapewnienie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,

 • odpowiednie szkolenie potrzebne do wykonywania zadań.

 

W jaki inny sposób oprócz pracy wolontariackiej można pomóc Hospicjum? 

 • zorganizuj imprezę lub zbiórkę na rzecz Hospicjum w firmie, szkole, instytucji itp.

 • złóż datek do hospicyjnej skarbonki lub dokonaj wpłaty na konto Hospicjum,

 • przekaż 1% podatku na rzecz Hospicjum lub przekonaj do tego przyjaciół


   

  PAMIĘTAJ !!! 

   

  W trosce o komfort i bezpieczeństwo pracy zapewniamy opiekę koordynatora wolontariatu, wsparcie psychologa i kapelana oraz ubezpieczenie NW. Wszystkich niezbędnych informacji na temat wolontariatu udziela:

   

Koordynator Wolontariatu – Agnieszka Banaszkiewicz

Dyżur: poniedziałek od 16.00 do 18.00 w siedzibie Hospicjum

tel kom.  519 304 968

tel.  34 360 54 91 wew. 38

e-mail: wolontariat-hospicjum@wp.pl

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

ul. Krakowska 45a

42-202 Częstochowa


 

Załączniki:

 

 


Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

KRS - 0000056401

 

Hospmed

 

Opieka Duchowa

 

Akademia Walki z Rakiem

 

Opieka długoterminowa

 

Wolontariat

 

Kontakt Kontakt

 

ul. Krakowska 45a

42-202 Częstochowa

tel:(34) 360-54-91

NIP: 573-11-78-324

KRS: 0000056401

hospicjum.czestochowa@wp.pl

 

 

Newsletter Kontakt

 

Jeżeli chcesz otrzymywać

podaj swój e-mail